Utilizarea blițului

În mediile întunecate, utilizați blițul pentru a lumina subiectul în timp ce înregistrați imagini. De asemenea, utiliza?i bli?ul pentru a preveni tremurul camerei.

 1. Glisați comutatorul (Ieșire bliț) pentru a deschide blițul.
  • Blițul nu iese automat.

 2. Apăsați complet declanșatorul.
  • Modurile de bliț disponibile sunt determinate de modul și func?ia de înregistrare.

Dacă nu folosiți blițul.

Dacă nu folosiți blițul, apăsați-l înapoi în corpul camerei.

Notă

 • Declanșarea blițului înainte ca unitatea blițului să iasă complet poate provoca o defecțiune.
 • Nu puteți utiliza blițul atunci când înregistrați filme.
 • Nu pute?i utiliza bli?ul când [Drive Mode] este setat la [Single Burst Shoot.].
 • Când fotografiați cu blițul și zoomul este setat la W, umbra obiectivului poate să apară pe ecran, în funcție de condițiile de fotografiere. Dacă se întâmplă acest lucru, înregistrați imaginea la distanță mai mare de subiect sau setați zoomul pe T și înregistrați din nou imaginea cu blițul.
 • Atunci când monitorul este înclinat în sus la 90 de grade sau mai mult, este dificil să acționați comutatorul (Ieșire bliț). Ridicați blițul înainte de a regla unghiul monitorului.
 • Atunci când utilizați blițul pentru autoportrete, nu priviți direct pe direcția blițului, deoarece acesta va fi foarte apropiat de ochii dvs. Pentru a preveni contactul dintre bliț și monitor atunci când introduceți blițul în corpul camerei după utilizare, readuceți mai întâi monitorul la poziția originală.