Mediul de computer recomandat

Puteți confirma mediul de operare software al computerului la următorul URL:
https://www.sony.net/pcenv/