Regl. expunere std.

Reglează o caracteristică standard a acestei camere pentru valoarea corectă a expunerii pentru fiecare mod de măsurare.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Exposure Std. Adjust] › mod de măsurare dorit.
  2. Selecta?i valoarea dorită ca standard de măsurare.
    • Ave?i posibilitatea să seta?i o valoare de la -1 EV la + 1 EV în pa?i de 1/6 EV.

Metering Mode

Se va aplica valoarea standard setată atunci când selecta?i modul de măsurare corespunzător MENU › (Camera Settings1) › [Metering Mode].

Multi/ Center/ Spot/ Entire Screen Average/ Highlight

Notă

  • Compensarea expunerii nu va fi afectată atunci când se modifică [Exposure Std. Adjust].
  • Valoarea expunerii va fi blocată în func?ie de valoarea setată pentru [Spot] în timpul utilizării AEL.
  • Valoarea standard pentru M.M (Metered Manual) va fi schimbată în func?ie de valoarea stabilită în [Exposure Std. Adjust].
  • Valoarea setată în [Exposure Std. Adjust] este înregistrată în datele EXIF separat de valoarea de compensare a expunerii. Valoarea standard a volumului de expunere nu va fi adăugată la valoarea de compensare a expunerii.
  • Dacă seta?i [Exposure Std. Adjust] în timpul varia?iilor de înregistrare a imaginilor, numărul de fotografii pentru varia?ii va fi resetat.