Display Media Info.

Afi?ează timpul de înregistrare a filmelor pentru cardul de memorie introdus. De asemenea, afi?ează numărul de imagini statice care pot fi înregistrate pe cardul de memorie introdus.

  1. MENU › (Setup) › [Display Media Info.].