Operație tactilă

Setează dacă se activează sau nu opera?iile tactile pe monitor.

  1. MENU › (Setup) › [Touch Operation] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Activează operația tactilă.
Off:
Dezactivează opera?ia tactilă.