Măsuri de precauție

Consulta?i ?i „Note privind utilizarea” din Ghidul de pornire (furnizat) pentru acest produs.

Cu privire la specificațiile de date din acest manual

 • Datele privind performan?a ?i specifica?iile din acest manual se bazează pe o temperatură ambientală obi?nuită de 25 oC (77 °F), cu excep?ia cazului în care se indică altfel.
 • Pentru acumulator, datele se bazează pe un acumulator care a fost încărcat complet până când lampa de încărcare s-a oprit.

Temperaturile de funcționare

 • Folosirea produsului în locuri cu temperaturi extreme care depășesc acest interval nu este recomandată.
 • În cazul unor temperaturi ridicate ale mediului înconjurător, temperatura camerei crește rapid.
 • Dacă temperatura camerei crește, calitatea imaginii se poate deteriora. Este recomandat să așteptați să scadă temperatura camerei înainte de a continua filmarea.
 • În funcție de temperatura camerei și a acumulatorului, este posibil să nu puteți înregistra filme folosind camera, sau alimentarea poate fi întreruptă automat pentru a proteja camera. Înainte de întreruperea alimentării, pe ecran se va afișa un mesaj sau nu veți mai putea înregistra filme. În acest caz, lăsați alimentarea oprită și așteptați până când scade temperatura camerei și a bateriei. Dacă porniți alimentarea înainte de răcirea suficientă a camerei și a acumulatorului, este posibil ca alimentarea să fie întreruptă din nou sau să nu puteți înregistra filme.

Note cu privire la înregistrarea pe perioade îndelungate sau înregistrarea de filme 4K

În special în timpul înregistrării de filme 4K, durata de înregistrare poate fi mai scurtă în medii cu temperaturi scăzute. Încălziți acumulatorul sau înlocuiți-l cu unul nou.

Note cu privire la redarea de filme pe alte dispozitive

Filmele XAVC S pot fi redate doar pe dispozitivele care acceptă XAVC S.

Note cu privire la redare/înregistrare

 • Înainte de a porni înregistrarea, efectuați o înregistrare de probă pentru a verifica funcționarea corectă a camerei.
 • Redarea imaginilor înregistrate cu produsul pe alte echipamente și redarea imaginilor înregistrate sau editate cu alte echipamente pe produs nu sunt garantate.
 • Sony nu poate oferi nicio garanție pentru imposibilitatea de a realiza înregistrări sau pierderea sau deteriorarea de imagini înregistrate sau date audio din cauza funcționării necorespunzătoare a camerei sau a suportului de înregistrare etc. Vă recomandăm să faceți copii de siguranță ale datelor importante.
 • După ce ați formatat cardul de memorie, toate datele înregistrate pe cardul de memorie vor fi șterse, fără posibilitate de restaurare. Înainte de formatare, copiați datele pe un computer sau pe un alt dispozitiv.

Efectuarea copiilor de siguranță pentru cardurile de memorie

Datele pot fi deteriorate în următoarele situații. Nu uitați să efectuați copii de siguranță ale datelor pentru protejarea acestora.

 • Când scoateți cardul de memorie, cablul USB este deconectat sau produsul este oprit în mijlocul unei operații de citire sau scriere.
 • Când cardul de memorie este folosit în locuri cu electricitate statică sau zgomot electric.

Eroare fișier bază de date de imagini

 • Dacă introduceți un card de memorie care nu conține un fișier bază de date cu imagini în produs și porniți alimentarea, produsul creează automat un fișier bază de date cu imagini folosind o parte din capacitatea cardului de memorie. Procesul poate dura mai mult și nu veți putea opera produsul decât după finalizarea procesului.
 • În cazul în care intervine o eroare legată de fișierul bază de date, exportați toate imaginile pe computer folosind PlayMemories Home și formatați cardul de memorie cu ajutorul acestui produs.

Nu utilizați/depozitați produsul în următoarele locații

 • În medii cu temperaturi sau umezeală extreme
  În locuri precum un vehicul parcat la soare, corpul camerei se poate deforma iar acest lucru poate provoca defecțiuni.
 • Depozitarea sub lumina directă a soarelui sau în apropierea unui radiator
  Corpul camerei se poate decolora sau deforma iar acest lucru poate provoca defecțiuni.
 • În locuri cu vibrații puternice
  Aceasta poate provoca defec?iuni ?i incapacitatea de a înregistra date. În plus, suportul de înregistrare poate deveni inutilizabil sau datele înregistrate se pot deteriora.
 • În apropierea unui loc cu câmp magnetic puternic
 • În locuri cu nisip sau praf
  Protejați produsul împotriva infiltrărilor de nisip sau praf. Acestea pot provoca defectarea produsului, în unele situații fără șanse de reparare.
 • În locurile cu umiditate crescută
  Acest lucru poate duce la formarea de mucegai pe obiectiv.
 • În zone în care se emit unde radio puternice sau radia?ii
  Este posibil ca înregistrarea ?i redarea să nu func?ioneze corect.

Cu privire la condens și umezeală

 • În cazul în care produsul este adus direct dintr-un loc cu temperatură scăzută în altul cu temperatură ridicată, este posibil să se formeze condens în interiorul sau pe exteriorul produsului. Condensul poate provoca defectarea produsului.
 • Pentru a preveni formarea condensului atunci când scoateți produsul direct de la cald la rece, introduceți-l inițial într-o pungă de plastic închisă etanș care să împiedice intrarea aerului. Așteptați aproximativ o oră până când temperatura produsului a egalat temperatura ambiantă.
 • În cazul în care se produce condens, opriți produsul și așteptați în jur de o oră să se evaporeze umezeala. Rețineți că, în eventualitatea în care încercați să înregistrați imagini cu obiectivul umed, nu veți obține imagini clare.

Precauție cu privire la transport

 • Nu ?ine?i apăsat, nu lovi?i sau nu aplica?i for?ă excesivă pe piesele următoare, dacă camera le con?ine:
  • Partea obiectivului
  • Partea monitorului mobil
  • Partea mobilă a bli?ului
  • Piesa mobilă a vizorului
 • Nu transportați camera cu trepiedul atașat. Orificiul mufei pentru trepied se poate sparge.
 • Nu vă așezați pe un scaun sau în alt loc în timp ce aveți camera în buzunarul de la spate al pantalonilor sau fustei, deoarece camera se poate defecta sau deteriora.

Note cu privire la manipularea produsului

 • Înainte de a conecta cablul la terminal, asigurați-vă că verificați orientarea terminalului. Apoi, introduceți cablul ținându-l drept. Nu introduceți sau scoateți cablul cu forța. Acest lucru ar putea cauza ruperea terminalului.
 • Camera folose?te piese magnetice, inclusiv magne?i. Nu aduce?i obiecte afectate de magnetism, inclusiv carduri de credit ?i dischete, în apropierea camerei.
 • Imaginea înregistrată poate fi diferită de imaginea urmărită înainte de înregistrare.

Depozitare

 • Pentru camere cu obiectiv integrat
  Ata?a?i întotdeauna capacul obiectivului atunci când nu utiliza?i camera. (Numai pentru modelele furnizate cu capac pentru obiectiv)
 • Pentru camere cu obiective interschimbabile
  Atașați întotdeauna capacul frontal al obiectivului sau capacul pentru corp atunci când nu folosiți camera. Pentru a preveni pătrunderea prafului și impurităților în cameră, ștergeți praful de pe capacul pentru corpul camerei înainte de atașarea acestuia.
 • În cazul în care camera este murdară după utilizare, cură?a?i-o. Apa, nisipul, praful, sarea etc. lăsate în cameră pot provoca o defec?iune.

Note cu privire la utilizarea obiectivului

 • Atunci când folosiți obiectivul cu zoom electronic, aveți grijă să nu vă prindeți degetele sau alte obiecte în obiectiv. (Numai pentru modelele cu o caracteristică zoom sau camere cu obiective interschimbabile)
 • Dacă trebuie să plasa?i camera expusă la o sursă de lumină, cum ar fi lumina soarelui, ata?a?i capacul obiectivului la cameră. (Numai pentru modelele furnizate cu capac pentru obiectiv sau camere cu obiective interschimbabile)
 • Atunci când înregistrați imagini cu iluminare din spate, încercați să feriți unghiul de vizualizare de lumina soarelui. În caz contrar, lumina solară poate intra în zona de focalizare din interiorul camerei, provocând fum sau foc. Chiar dacă lumina soarelui intră foarte puțin în unghiul de vizualizare, poate provoca în continuare fum sau foc.
 • Nu expuneți direct obiectivul la fascicule, cum ar fi fasciculele laser. Acest lucru poate deteriora senzorul de imagine și poate cauza funcționarea incorectă a camerei.
 • Dacă subiectul este prea aproape, imaginea poate prezenta urme de praf sau amprente de pe obiectiv. Ștergeți obiectivul cu o cârpă moale etc.

Note cu privire la bliț (Numai pentru modelele prevăzute cu bli?)

 • ?ine?i degetele la distan?ă de bli?. Partea cu emi?ătoare de lumină s-ar putea încinge.
 • Îndepărtați orice urmă de murdărie de pe suprafața blițului. Murdăria de pe suprafața blițului poate emite fum sau poate arde din cauza căldurii generate de emisia de lumină. Dacă există murdărie/praf, curățați cu o lavetă moale.
 • Readuceți blițul în poziția sa originală după ce îl utilizați. Asigurați-vă că partea blițului nu este ridicată. (Numai pentru modelele cu bli? mobil)

Note cu privire la suportul cu interfață multiplă (Numai pentru modelele cu talpa pentru interfață multiplă)

 • Atunci când atașați sau detașați accesorii, precum un bliț extern, la talpa pentru interfață multiplă, comutați mai întâi alimentarea la OFF. Atunci când atașați accesoriul, asigurați-vă că acesta este bine fixat pe cameră.
 • Nu utilizați suportul cu interfață multiplă cu un bliț disponibil în comerț, care aplică o tensiune de 250 V sau mai mare sau care are o polaritate inversă față de cameră. Acest lucru poate provoca o defecțiune.

Note privind vizorul ?i bli?ul (numai pentru modelele cu vizor sau bli?)

 • Aveți grijă să nu așezați degetul sub vizor când îl împingeți în jos. (Numai pentru modelele cu vizor mobil sau cu bli? mobil)
 • În cazul în care pe unitatea vizorului sau a bli?ului se lipesc particule de apă, praf sau nisip, acest lucru poate cauza o defecțiune. (Numai pentru modelele cu vizor mobil sau cu bli? mobil)

Note cu privire la vizor (numai pentru modelele cu vizor)

 • La înregistrarea de imagini cu ajutorul vizorului, puteți resimți simptome precum oboseala ochilor, oboseală, rău de mișcare sau greață. Este recomandat să faceți pauze periodice atunci când înregistrați cu ajutorul vizorului.
  În cazul în care nu vă simțiți bine, nu folosiți vizorul până când nu vă reveniți și consultați medicul dacă este cazul.
 • Nu apăsați cu forța vizorul în jos cât timp ocularul este tras în afară. Acest lucru poate provoca o defecțiune. (Numai pentru modelele cu vizor mobil ?i ocular care poate fi scos)
 • Dacă mișcați camera în timp ce vă uitați în vizor sau vă mișcați ochii, imaginea din vizor poate fi distorsionată sau culoarea imaginii se poate modifica. Aceasta este o caracteristică a obiectivului sau a dispozitivului de afișaj și nu reprezintă o defecțiune. Atunci când înregistrați o imagine, vă recomandăm să priviți în zona centrală a vizorului.
 • Imaginea poate fi ușor distorsionată în colțurile vizorului. Aceasta nu reprezintă o defecțiune. Dacă doriți să verificați în detaliu întreaga compoziție a imaginii, puteți folosi și monitorul.
 • Dacă utiliza?i camera într-o loca?ie rece, imaginea poate avea un aspect remanent. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

Note pe monitor

 • Nu apăsați pe monitor. Monitorul se poate decolora iar acest lucru poate provoca defecțiuni.
 • Dacă există picături de apă sau de alte lichide pe monitor, îndepărtați-le cu o pânză moale. Dacă monitorul rămâne umed, suprafața acestuia se poate modifica sau deteriora. Acest lucru poate provoca o defecțiune.
 • Dacă utiliza?i camera într-o loca?ie rece, imaginea poate avea un aspect remanent. Aceasta nu reprezintă o defecțiune.

Despre compatibilitatea datelor de imagine

Acest produs este conform cu standardul universal DCF (Regulă de design pentru sistemul de fișiere de cameră) stabilit de JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association).

Servicii ?i software furnizate de alte companii

Servicii de rețea, conținutul și software-ul (sistemul de operare și) al acestui Produs pot fi guvernate de termeni și condiții individuale, pot fi modificate, întrerupte sau oprite în orice moment și pot impune plata anumitor taxe, furnizarea de informații pentru înregistrare și de pe cardurile bancare.