Note cu privire la cardul de memorie

 • Dacă înregistrați și ștergeți imagini în mod repetat o perioadă îndelungată de timp, datele din fișierele de pe cardul de memorie se pot fragmenta și înregistrarea de filme poate fi întreruptă în timpul înregistrării de filme. Dacă se întâmplă acest lucru, salva?i imaginile pe computer sau pe un alt dispozitiv de stocare, după care executa?i func?ia [Format] folosind această cameră.
 • Nu scoate?i acumulatorul sau cardul de memorie, deconecta?i cablul USB sau opri?i camera în timp ce lampa de acces este aprinsă. Acest lucru poate determina deteriorarea datelor de pe cardul de memorie.
 • Nu uitați să efectuați copii de siguranță ale datelor pentru protejarea acestora.
 • Nu se garantează funcționarea corectă a tuturor cardurilor de memorie.
 • Imaginile înregistrate pe un card de memorie SDXC nu pot fi importate sau redate pe computere sau dispozitive AV care nu sunt compatibile cu exFAT, în cazul conectării cu ajutorul unui cablu USB. Asigurați-vă în privința compatibilității dispozitivului cu exFAT înainte de conectarea acestuia la cameră. În cazul conectării camerei la un dispozitiv incompatibil, este posibil să apară un mesaj de solicitare pentru formatarea cardului. Nu formatați niciodată cardul în urma acestui mesaj de solicitare, deoarece formatarea va șterge toate datele de pe card. (exFAT este sistemul de fișiere folosit pe cardurile de memorie SDXC.)
 • Nu expuneți cardul de memorie la apă.
 • Nu loviți, nu îndoiți și nu lăsați cardul de memorie să cadă pe jos.
 • Nu utilizați și nu depozitați cardul de memorie în următoarele condiții:
  • În locuri cu temperaturi ridicate, cum ar fi într-un autovehicul parcat la loc neumbrit
  • În locurile expuse direct la razele soarelui
  • În locurile cu umezeală sau cu substanțe corozive
 • În cazul în care cardul de memorie este folosit în zone cu câmpuri magnetice puternice sau în locuri în care se formează electricitate statică sau zgomot electric, datele de pe cardul de memorie se pot deteriora.
 • Nu atingeți secțiunea de terminal a cardului de memorie cu mâna sau un obiect metalic.
 • Nu lăsați cardul de memorie la îndemâna copiilor mici. Aceștia îl pot înghiți.
 • Nu dezasamblați și nu modificați cardul de memorie.
 • Cardul de memorie poate fi încins imediat după ce a fost folosit o perioadă îndelungată. Trebuie manipulat cu grijă.
 • Nu se garantează funcționarea împreună cu acest produs a cardurilor de memorie formatate pe computer. Formata?i cardul de memorie atunci când utiliza?i acest produs.
 • Vitezele de citire/scriere a datelor diferă în funcție de combinația dintre cardul de memorie și echipamentul folosit.
 • Nu apăsa?i puternic când scrie?i în spa?iul de note de pe cardul de memorie.
 • Nu atașați o etichetă pe cardul de memorie sau pe adaptorul de card de memorie.
 • În cazul în care comutatorul de protec?ie la scriere sau comutatorul de protec?ie la ?tergere a unui card de memorie este setat la pozi?ia LOCK, nu pute?i înregistra sau ?terge imagini. În acest caz, seta?i comutatorul pe pozi?ia de înregistrare.
 • Pentru a utiliza un suport Memory Stick Micro sau un card de memorie microSD cu acest produs:
  • Asigura?i-vă că introduce?i cardul de memorie într-un adaptor dedicat. Dacă introduce?i un card de memorie în produs fără un adaptor de card de memorie, este posibil să nu îl pute?i scoate din produs.
  • Dacă introduceți un card de memorie într-un adaptor de card de memorie, asigurați-vă că acesta este introdus în direcția corectă după care introduceți-l până la capăt. În cazul în care cardul nu este introdus corect, acesta poate provoca o defecțiune.
 • Despre suportul Memory Stick PRO Duo media și suportul Memory Stick PRO-HG Duo:
  • Acest Memory Stick este prevăzut cu funcția MagicGate. MagicGate este tehnologia de protecție a drepturilor de autor care folosește tehnologie de criptare.
   Înregistrarea/redarea de date care necesită funcțiile MagicGate nu pot fi realizate cu acest produs.
  • Este acceptat transferul de date de mare viteză cu ajutorul unei interfețe paralele.