Peaking Setting

Setează func?ia punctului maxim, care îmbunătă?e?te conturul zonelor focalizate în timpul înregistrării cu focalizare manuală sau focalizare manuală directă.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Peaking Setting] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Peaking Display:
Setează locul în care se va afi?a conturul.
Peaking Level:
Stabile?te nivelul de îmbunătă?ire a zonelor focalizate.
Peaking Color:
Setează culoarea utilizată pentru a îmbunătă?i zonele focalizate.

Notă

  • Deoarece produsul stabilește că zonele clare sunt focalizate, efectul nivelului de conturare diferă, în funcție de subiect.
  • Conturul intervalelor focalizate nu este îmbunătă?it pe dispozitivele conectate prin HDMI.