Display as Group

Setează dacă se afi?ează sau nu imaginile înregistrate prin înregistrare continuă sau prin fotografierea la intervale ca un grup.

 1. MENU › Playback) › [Display as Group] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Afi?ează imagini ca grup.
Off:
Nu afi?ează imagini ca grup.

Sugestie

 • Următoarele imagini sunt grupate.
  • Imaginile filmate cu [Drive Mode] setate la [Cont. Shooting] (O secven?ă de imagini filmate continuu prin apăsarea butonului declan?ator în timpul fotografierea continue devine un grup.)
  • Imaginile înregistrate cu [Interval Shoot Func.] (Imagini înregistrate în timpul unei sesiuni de înregistrare la interval devine grup.)
  • Imaginile înregistrate cu [Single Burst Shoot.]
 • Pe ecranul Index imagine, se afi?ează deasupra grupului.

Notă

 • Imaginile pot fi grupate ?i afi?ate numai când [View Mode] este setat la [Date View]. Când nu este setat la [Date View], imaginile nu pot fi grupate ?i afi?ate, chiar dacă [Display as Group] este setat la [On].
 • Dacă ?terge?i grupul, toate imaginile din grup vor fi ?terse.