Dual Rec automată

Setează dacă se înregistrează sau nu în mod automat imagini statice în timpul înregistrării filmelor. Înregistrează în cazul în care se detectează compoziții impresionante, inclusiv persoane. Această funcție poate înregistra, de asemenea, versiuni ale imaginilor înregistrate automat, care au fost decupate în compoziții otpime. Când se înregistrează o imagine decupată, se va înregistra atât imaginea dinaintea decupării, cât și imaginea decupată.

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Auto Dual Rec] › setarea dorită.
 2. Apăsați butonul MOVIE pentru a începe înregistrarea filmului.
  • Imaginile statice vor fi înregistrate în mod automat. În timp ce capturați o imagine statică, pe monitor se afișează mesajul [CAPTURĂ].
 3. Apăsați butonul MOVIE din nou pentru a termina înregistrarea filmului.
  • Pentru a vizualiza filmele și imaginile statice înregistrate, apăsați butonul (Playback).

Detaliile elementelor din meniu

Off:
Dual Rec automată nu este efectuată.
On: Frecvență Frequency Low/On: Frecvență Frequency Standard/On: Frecvență Frequency High:
Dual Rec automată este efectuată în frecvența de înregistrare specificată.
 • Pozițiile, orientarea, expresiile fețelor sunt detectate pentru a înregistra imagini statice cu compoziții impresionante.

Sugestie

 • Dacă doriți să modificați dimensiunea sau calitatea imaginii statice, folosiți MENU › (Camera Settings2)›[Img. Dimensiune (Dual Rec)]/[Quality(Dual Rec)].
 • Chiar și atunci când [Auto Dual Rec] este setată la Activat, puteți înregistra imagini statice prin apăsarea declanșatorului.

Notă

 • În funcție de condițiile de înregistrare, este posibil ca imaginile statice să nu fie înregistrate cu sincronizare optimă.
 • Auto Dual Rec nu este disponibilă atunci când înregistra?i pe verticală.