Bluetooth Rmt Ctrl

Puteți să operați camera cu ajutorul telecomenzii cu Bluetooth RMT-P1BT (comercializată separat)). Selecta?i MENU › (Network) › [Bluetooth Settings] › [Bluetooth Function] › [On] în prealabil. Consultați și manualele de instrucțiuni ale telecomenzii cu Bluetooth.

 1. Pe cameră, selecta?i MENU › (Network) › [Bluetooth Rmt Ctrl] › [On].
  • Dacă nu există niciun dispozitiv Bluetooth asociat în prezent cu camera, va apărea ecranul pentru asociere, a?a este descris în pasul 2.
 2. Pe cameră, selecta?i MENU › (Network) › [Bluetooth Settings] › [Pairing]pentru a afi?a ecranul pentru asociere.
 3. Pe telecomanda cu Bluetooth, efectua?i asocierea.
  • Pentru detalii, consultați manualul de instrucțiuni pentru telecomanda cu Bluetooth.
 4. Pe cameră, selecta?i [OK] pe ecranul de confirmare pentru conexiunea Bluetooth.
  • Asocierea este completă ?i acum pute?i opera camera de la telecomanda Bluetooth. După asocierea dispozitivului o singură dată, pute?i conecta din nou camera ?i telecomanda cu Bluetooth în viitor, setând [Bluetooth Rmt Ctrl] la [On].

Detaliile elementelor din meniu

On:
Permite operarea cu telecomanda cu Bluetooth.
Off:
Dezactivează operarea cu telecomanda cu Bluetooth.

Sugestie

 • Conexiunea Bluetooth este activă numai în timp ce opera?i camera utilizând telecomanda cu Bluetooth.
 • Dacă func?ia nu func?ionează corect, consulta?i următoarele note ?i încerca?i să efectua?i asocierea din nou.
  • Confirma?i că nu există conexiuni alecamerei cu alte dispozitive utilizând func?ia Bluetooth.
  • Confirma?i că [Airplane Mode] pentru cameră este setat la [Off].
  • Executa?i [Reset Network Set.] a camerei.

Notă

 • Când ini?ializa?i camera, informa?iile de asociere sunt de asemenea ?terse. Pentru a utiliza telecomanda cu Bluetooth, efectua?i asocierea din nou.
 • Dacă conexiunea Bluetooth este instabilă, elimina?i orice obstacole, cum ar fi persoane sau obiecte metalice între cameră ?i telecomanda cu Bluetooth asociată.
 • Nu pute?i utiliza func?ia pentru conectarea informa?iilor de localizare cu un smartphone în timp ce [Bluetooth Rmt Ctrl] este setat la [On].
 • Dacă [Bluetooth Rmt Ctrl] este setat la [On], camera nu comută în modul de economisire a energiei. Modificați setarea la [Off]când a?i terminat de utilizat telecomanda cu Bluetooth.