Live View Display

Stabilește dacă se afișează sau nu imaginile modificate cu efecte de compensare a expunerii, echilibru de alb, [Stil creativ] sau [Efect imagine] pe ecran.

 1. MENU › (Camera Settings2) › [Live View Display] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Efect setare activat:
Se afișează Vizualizare în timp real în condiții apropiate de aspectul imaginii în urma aplicării setărilor. Această setare este utilă dacă doriți să înregistrați imagini verificând rezultatele pe ecranul Vizualizare în timp real.
Efect setare dezactiv.:
Se afișează vizualizare în timp real fără efectele de compensare a expunerii, echilibru de alb, [Creative Style] sau [Picture Effect]. Dacă se folosește această setare, puteți verifica cu ușurință compoziția imaginii.
Vizualizarea în timp real este afi?ată întotdeauna cu luminozitatea corespunzătoare, chiar și în modul [Manual Exposure].
Dacă selectați [Setting Effect OFF], pe ecranul de vizualizarea în timp real apare pictograma .

Sugestie

 • Dacă folosiți un bliț fabricat de o companie terță, cum ar fi un bliț de studio, este posibil ca Afiș. viz. timp real să fie întunecat pentru unele setări ale vitezei obturatorului. Dacă [Live View Display] este setat la [Setting Effect OFF], afișajul de vizualizare în timp real va fi luminos, astfel încât să puteți verifica cu ușurință compoziția.

Notă

 • [Live View Display] nu poate fi setat la [Setting Effect OFF] în următoarele moduri de filmare:
  • [Auto inteligent]
  • [Auto superior]
  • [Panor. prin balans]
  • [Film]
  • [High Frame Rate]
  • [Selectare scenă]
 • Dacă [Live View Display] este setat la [Setting Effect OFF], luminozitatea imaginii înregistrate nu va fi identică cu cea a imaginii afișate la vizualizarea în timp real.
 • Chiar dacă [Live View Display] este setat la [Setting Effect OFF], când utiliza?i declan?atorul electric, imaginile vor arăta ca și cum setările au fost aplicate.