ISO Setting: ISO AUTO Min. SS

Dacă selectați [ISO AUTO] sau [ISO AUTO] în [Multi Frame NR] când modul de înregistrare este P (Program Auto) sau A (Aperture Priority), puteți seta viteza obturatorului la care sensibilitatea ISO începe să se modifice.
Această funcție este valabilă pentru fotografierea subiecților în mișcare. Puteți minimiza neclaritatea subiecților, prevenind, de asemenea, tremurul camerei.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [ISO Setting] › [ISO AUTO Min. SS] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

FASTER (Mai mare)/FAST (Rapid):
Sensibilitatea ISO va începe să se modifice la viteze ale obturatorului mai mari decât [Standard], astfel încât să puteți preveni tremurul camerei și neclaritatea subiecților.
STD (Standard):
Camera setează automat viteza obturatorului în funcție de distanța focală a obiectivului.
SLOW (Lent)/SLOWER (Mai mică):
Sensibilitatea ISO va începe să se modifice la viteze ale obturatorului mai mici decât [Standard], astfel încât să puteți înregistra imagini cu zgomot scăzut.
1/32000 ? 30":
Sensibilitatea ISO începe să se modifice la viteza obturatorului pe care ați setat-o.

Sugestie

  • Diferența de viteză a obturatorului la care sensibilitatea ISO începe să se modifice între [Faster], [Fast], [Standard], [Slow] și [Slower] este 1 EV.

Notă

  • Dacă expunerea este insuficientă, chiar dacă sensibilitatea ISO este setată la [ISO AUTO Maximum] în [ISO AUTO], pentru a înregistra cu o expunere adecvată, viteza obturatorului va fi mai mică decât viteza setată în [V ob min ISO AUTO].
  • În următoarele situații, viteza obturatorului poate să nu funcționeze conform setării:
    • Dacă viteza maximă a obturatorului s-a modificat în funcție de diafragmă sau setarea[Shutter Type].
    • Dacă se utilizează blițul pentru a înregistra scene luminoase cu [Shutter Type] setat la [Electronic Shutter]. (Timpul minim de expunere este limitat la viteza de sincronizare a blițului, respectiv 1/100 secunde.)
    • Dacă se utilizează blițul pentru a înregistra scene întunecate cu [Flash Mode] setat la [Fill-flash]. (Viteza minimă a obturatorului este limitată la viteza determinată automat de cameră.)