TC/UB Disp. Switch

Vă permite să afișați codul de timp (TC) și biții de utilizator (UB) pentru un film prin apăsarea tastei căreia i-a fost alocată func?ia [TC/UB Disp. Switch]

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Custom Key], [Custom Key], sau [Custom Key] › atribui?i func?ia [TC/UB Disp. Switch] tastei dorite.
  2. Apăsați pe tasta căreia i-a fost alocată funcția [TC/UB Disp. Switch]
    • De fiecare dată când apăsați tasta, afișajul monitorului va comuta de la cronometrul duratei de înregistrare a filmului › cod de cadre (TC) › biți utilizator (UB), în ordinea respectivă.

Notă

  • Atunci când monitorul a fost adus în modul de înregistrare, de exemplu în timpul realizării de autoportrete, informațiile TC/UB nu sunt afișate. În modul de redare, informațiile TC/UB se afișează chiar dacă monitorul este întors.