Program Auto

Vă permite să înregistrați imagini cu expunerea reglată automat (atât viteza obturatorului cât și valoarea diafragmei).

Puteți seta funcții de înregistrare de imagini precum [ISO].
  1. Setați selectorul de moduri la P (Auto programat).
  2. Configurați setările dorite pentru funcțiile de înregistrare de imagini.
  3. Reglați focalizarea și înregistrați subiectul.

Schimbarea programului

Atunci când nu utiliza?i bli?, pute?i schimba viteza de declan?are ?i diafragma (valoarea F), fără a schimba expunerea corespunzătoare setată de cameră.

Rotiți rotița de control pentru a selecta valoarea diafragmei ?i combina?ia de viteză a declan?atorului.

  • Pe ecran, „P” devine „P*” atunci când rotiți rotița de control.
  • Pentru a revoca schimbarea programului, setați modul de fotografiere la altă valoare decât [Program Auto] sau opriți camera.

Notă

  • În funcție de luminozitatea mediului, este posibil ca schimbarea programului să nu fie utilizată.
  • Setați modul de înregistrare de imagini la o valoare diferită de „P” sau întrerupeți alimentarea pentru a revoca setarea configurată.
  • Dacă luminozitatea se modifică, se modifică și diafragma (valoarea F) și viteza obturatorului, menținându-se valoarea schimbării.