MOVIE Button

Stabilește dacă se activează sau nu butonul MOVIE (Film).

  1. MENU › (Camera Settings2) › [MOVIE Button] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Întotdeauna:
Pornește înregistrarea filmului atunci când apăsați butonul MOVIE în orice mod. (cu excepția cazului în care selectorul de mod este setat la (Viteză rid. a cadrelor).)
Doar mod film:
Porne?te filmarea atunci când apăsați butonul MOVIE doar dacă modul de înregistrare este setat la modul [Movie].