Setări Bluetooth

Controlează setările pentru conectarea camerei la un smartphone sau la o telecomandă cu Bluetooth printr-o conexiune Bluetooth.
Dacă dori?i să asocia?i camera ?i smartphone-ul pentru a utiliza func?ia legăturii de informa?ii de localizare, consulta?i „Location Info. Link Set..”
Dacă dori?i să efectua?i asocierea pentru a utiliza o telecomandă Bluetooth, consulta?i „Bluetooth Rmt Ctrl.”

  1. MENU › (Network) › [Bluetooth Settings] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Bluetooth Function (Activată/Dezactivată):
Setează dacă se activează sau nu func?ia Bluetooth a camerei.
Pairing:
Afi?ează ecranul pentru asocierea camerei ?i a smartphone-ului sau a telecomenzii cu Bluetooth.
Disp Device Address:
Afișează adresa BD a camerei.