Manual Focus

Dacă aveți dificultăți de focalizare corespunzătoare în modul de focalizare automată, puteți regla focalizarea manual.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Focus Mode] › [Manual Focus].
  2. Rotiți inelul de control pentru a obține o focalizare clară.

    • Când rotiți inelul de control, distanța de focalizare este afișată pe ecran.
  3. Apăsați declanșatorul în jos până la capăt pentru a captura imaginea.

Notă

  • Dacă folosiți vizorul, reglați nivelul dioptriei pentru a obține focalizarea corectă în vizor.
  • Dacă selectați din nou [Focus Mode], distanța de focalizare pe care o setați manual va fi revocată.
  • Distan?a de focalizare afi?ată este doar o referin?ă.