Face Registration (Order Exchanging)

Atunci când se înregistrează mai multe fețe care vor avea prioritate, prima față înregistrată va avea prioritate. Puteți modifica ordinea priorității.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Face Registration] › [Order Exchanging].
  2. Selectați o față pentru a modifica ordinea priorității.
  3. Selectați destinația.