Interval Shoot Func.

Pute?i filma automat o serie de imagini statice cu func?ia de înregistrare la interval ?i numărul de fotografii pe care le seta?i în avans (înregistrare la interval). Apoi, pute?i crea un film din imaginile statice produse prin înregistrare la interval utilizând software-ul de calculator Imaging Edge (Viewer). Nu pute?i crea un film din imaginile statice de pe cameră.


Pentru detalii cu privire la înregistrarea la interval, consultați următorul URL.

https://support.d-imaging.sony.co.jp/support/tutorial/dsc/l/dsc-rx100m7/interval.php

 1. MENU › (Camera Settings1) › [Interval Shoot Func.] › [Interval Shooting] › [On].
 2. MENU › (Camera Settings1) › [Interval Shoot Func.] › Selecta?i elementul pe care dori?i să-l seta?i ?i setarea dorită.
 3. Apăsați declanșatorul.

  Când timpul setat pentru [Shooting Start Time] a trecut, va începe înregistrarea.

  • Când numărul de fotografii setate pentru [Number of Shots] este finalizat, camera va reveni la ecranul de a?teptare pentru fotografierea la interval.

Detaliile elementelor din meniu

Interval Shooting:
Setează dacă se efectuează înregistrarea la interval. ([Activat]/[Dezactivat])
Shooting Start Time:
Setează ora de la apăsarea butonului declan?ator când începe fotografierea în interval. (de la 1 secundă la 99 de minute ?i 59 de secunde)
Interval fotografiere:
Setează intervalul de înregistrare (timpul de la momentul începerii unei expuneri până când începe expunerea pentru următoarea fotografie). (de la 1 secundă la 60 de secunde)
Number of Shots:
Setează numărul de înregistrări pentru înregistrare la interval. (De la 1 înregistrare la 9999 de înregistrări)
AE Tracking Sensitivity:
Setează sensibilitatea de urmărire a expunerii automate la schimbarea luminan?ei în timpul înregistrării la interval. Dacă selecta?i[Low], modificările de expunere în timpul înregistrării în interval vor fi mai line. ([High]/[Mid]/[Low])
Shutter Type in Interval:
Setează tipul de declan?ator în timpul înregistrării la interval. ([Mechanical Shutter]/[Electronic Shutter])
Shoot Interval Priority:
Stabile?te dacă se prioritizează sau nu intervalul de înregistrare atunci când modul de expunere este [Program Auto] sau [Aperture Priority] ?i timpul de expunere devine mai mare decât timpul setat pentru [Shooting Interval]. ([Activat]/[Dezactivat])

Sugestie

 • Dacă apăsa?i pe butonul declan?ator în timpul înregistrării la interval, aceasta se va încheia ?i camera va reveni la ecranul de a?teptare pentru înregistrarea la interval.
 • Pentru a reveni la modul normal de înregistrare, selecta?i MENU › (Camera Settings1) › [Interval Shoot Func.] › [Interval Shooting] › [Off].
 • Dacă apăsa?i pe o tastă la care a fost atribuită una dintre următoarele func?ii în momentul în care încep filmările, func?ia va rămâne activă în timpul înregistrării la interval chiar ?i fără să ?ine?i apăsat butonul.
  • [AEL hold]
  • [ AEL hold]
  • [AF/MF Control Hold]
  • [Regist. AF Area hold]
  • [AWB Lock Hold]
  • [My Dial 1 during Hold] la [My Dial 3 during Hold]
 • Dacă seta?i [Display as Group] la [On], imaginile statice filmate cu func?ia de înregistrare la interval vor fi afi?ate în grupuri.
 • Imaginile statice filmate cu func?ia de înregistrare la interval pot fi redate continuu pe cameră. Dacă inten?iona?i să crea?i un film utilizând imaginile statice, pute?i previzualiza rezultatul.

Notă

 • Este posibil să nu pute?i înregistra numărul de imagini setate în func?ie de nivelul de baterie rămasă ?i de volumul de spa?iu liber de pe mediul de înregistrare. Alimenta?i prin USB în timpul înregistrării ?i utiliza?i un card de memorie cu spa?iu suficient.
 • Când intervalul de înregistrare este scurt, camera se poate încălzi foarte repede. În func?ie de temperatura ambientală, este posibil să nu pute?i înregistra numărul stabilit de imagini, deoarece camera poate opri înregistrarea pentru a proteja echipamentul.
 • În timpul înregistrării la interval (inclusiv timpul dintre apăsarea butonului declan?ator ?i începerea înregistrării), nu pute?i opera ecranul de setare a fotografiilor dedicate sau ecranul MENU. Cu toate acestea, pute?i ajusta unele setări, cum ar fi viteza declan?atorului utilizând inelul de control personalizat sau roti?a de control.
 • În timpul înregistrării la interval, nu se afi?ează revizuirea automată.
 • [Shutter Type in Interval] este setat la [Electronic Shutter] implicit, indiferent de setarea pentru[Shutter Type].
 • Înregistrarea în interval nu este disponibilă în următoarele situații:
  • Modul de înregistrare este setat la altă func?ie decât P/A/S/M
 • Timpii de expunere selectabili pot diferi în func?ie de setarea pentru [Shutter Type in Interval].