Ctrl. cu tel. inteligent

Setează condi?ia pentru conectarea camerei la un smartphone.

  1. MENU › (Re?ea) › [Ctrl w/ Smartphone] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Ctrl w/ Smartphone:
Setează dacă este posibilă conectarea camerei ?i a unui smartphone prin Wi-Fi. ([Activat]/[Dezactivat])
Connection:
Afi?ează codul QR sau SSID utilizat pentru a conecta camera la un smartphone.
Always Connected:
Setează dacă se men?ine conexiunea camerei la un smartphone. Dacă această funcție este setată la [On], după conectarea camerei la un smartphone, aceasta va rămâne conectată la smartphone în permanență. Dacă este setată la [Off], camera se va conecta la un smartphone numai atunci când se efectuează procedura de conectare.

Notă

  • Dacă [Always Connected] este setat la [On], consumul de energie va fi mai mare decât atunci când este setat la [Off].