File Settings (film)

Configura?i setările pentru numele de fi?iere ale filmelor înregistrate.

  1. MENU › (Setup) › [File Settings] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

File Number:
Pute?i seta modul de atribuire a numerelor de fi?iere la filme.
[Series]: Nu resetează numerele de fi?iere chiar dacă se schimbă cardul de memorie.
[Reset]: Resetează numărul fi?ierului când se schimbă cardul de memorie
Series Counter Reset:
Resetează seria contorului utilizat atunci când [File Number] este setat la [Series].
File Name Format:
Pute?i seta formatul pentru numele fi?ierelor de film.
[Standard]: Numele de fi?ier al filmului înregistrat începe cu „C”. Exemplu: C0001
[Title]: Numele de fi?ier al filmului înregistrat devine „titlu + număr de fi?ier”.
[Date + Title]: Numele de fi?ier al filmului înregistrat devine „dată + titlu + număr de fi?ier.”
[Title + Date]: Numele de fi?ier al filmului înregistrat devine „titlu + dată + număr de fi?ier”.
Title Name Settings:
Pute?i seta titlul când [File Name Format] este setat la [Title], [Date + Title], sau [Title + Date].

Notă

  • Se pot introduce numai caractere alfanumerice ?i simboluri pentru [Title Name Settings]. Pot fi introduse până la 37 de caractere.
  • Titlurile specificate folosind [Title Name Settings] se aplică numai filmelor înregistrate după efectuarea configurării.
  • [File Settings] nu se aplică filmelor AVCHD.
  • Nu pute?i seta modul de alocare a numelor de folder pentru filme.
  • Dacă utiliza?i un card de memorie SDHC, [File Name Format] este blocat la [Standard].
  • Dacă există numere neutilizate datorită ?tergerii fi?ierelor etc., aceste numere vor fi reutilizate atunci când numărul fi?ierului de film ajunge la „9999".