Picture Profile

Vă permite să modificați setările pentru culoare, gradație etc. Pentru detalii despre „Picture Profile”, consultați https://helpguide.sony.net/di/pp/v1/en/index.html.

Personalizarea profilului de imagini

Puteți personaliza calitatea imaginii prin ajustarea elementelor profilului de imagini, cum ar fi [Gamma] și [Detaliu]. Când setați acești parametri, conectați camera la un televizor sau la un monitor și ajustați-i urmărind imaginea de pe ecran.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [Picture Profile] › profilul pe care doriți să îl modificați.
 2. Treceți la ecranul cu indecși apăsând partea dreaptă de pe rotița de control.
 3. Selectați elementul care va fi modificat cu ajutorul tastelor de sus/jos de pe rotița de control.
 4. Selectați valoarea dorită cu tastele de sus/jos de pe rotița de control și apăsați îin centru.

Utilizarea profilului de imagini presetat

Setările implicite [PP1] - [PP10] pentru filme au fost setate în avans în cameră, în funcție de diferite condiții de înregistrare de imagini.

MENU › (Camera Settings1) › [Picture Profile] › setarea dorită.

PP1:
Exemplu de setare cu gamma pentru [Movie].
PP2:
Exemplu de setare cu gamma pentru [Still].
PP3:
Exemplu de setare a tonului de culoare natural cu gamma [ITU709].
PP4:
Exemplu de setare a tonului de culoare conform standardului ITU709.
PP5:
Exemplu de setare cu gamma [Cine1].
PP6:
Exemplu de setare cu gamma [Cine2].
PP7:
Exemplu de setare cu gamma [S-Log2].
PP8:
Exemplu de setare care folose?te gamma [S-Log3] și [S-Gamut3.Cine] la [Color Mode].
PP9:
Exemplu de setare care folose?te gamma [S-Log3] și [S-Gamut3] la [Color Mode].
PP10:
Exemplu de setare pentru înregistrarea filmelor HDR folosind gamma [HLG2].


Înregistrare de filme HDR

Camera poate înregistra filme HDR când o gamma de la [HLG], [HLG1] la [HLG3] este selectată în profilul de imagine. Profilul de imagine presetat [PP10] oferă un exemplu de setare pentru înregistrarea HDR. Filmele care sunt înregistrate utilizând [PP10] pot fi vizualizate cu un spectru luminos mai larg decât de obicei, atunci când au fost redate pe un televizor care suportă Hybrid Log-Gamma (HLG). În acest fel, chiar ?i scenele cu un spectru luminos larg pot fi înregistrate ?i afi?ate fidel, fără a părea sub- sau supra-expuse. HLG este utilizat în produc?ia programului HDR TV, definită în recomandarea standard interna?ională ITU-R BT.2100.


Elementele profilului de imagini

Black Level
Setează nivelul de negru. (între –15 și +15)

Gamma
Selectează curba gamma.
Movie: Curba gamma standard pentru filme
Still: Curba gamma standard pentru fotografii
Cine1: Atenuează contrastul în părțile întunecate și accentuează gradația în părțile luminoase pentru a produce un film cu culori relaxate. (echivalent cu HG4609G33)
Cine2: Similar cu [Cine1] dar este optimizat pentru editare cu semnal video de până la 100%. (echivalent cu HG4600G30)
ITU709: Curba gamma corespunzătoare ITU709.
ITU709(800%): Curba gamma pentru confirmarea scenelor, presupunând că înregistra?i cu [S-Log2] sau [S-Log3].
S-Log2: Curba gamma pentru [S-Log2]. Această setare pornește de la prezumpția că imaginea va fi procesată după înregistrare.
S-Log3: Curba Gamma pentru [S-Log3] cu mai multe caracteristici similare pentru film. Această setare pornește de la prezumpția că imaginea va fi procesată după înregistrare.
HLG: Curba gamma pentru înregistrarea HDR. Echivalent cu standardul HDR Hybrid Log-Gamma, ITU-R BT. 2100.
HLG1: Curba gamma pentru înregistrarea HDR. Accentuează reducerea zgomotului. Cu toate acestea, fotografierea este limitată la o gamă dinamică mai restrânsă decât cu [HLG2] sau [HLG3].
HLG2: Curba gamma pentru înregistrarea HDR. Oferă un echilibru între gama dinamică ?i reducerea zgomotului.
HLG3: Curba gamma pentru înregistrarea HDR. Interval dinamic mai larg decât [HLG2]. Cu toate acestea, zgomotul poate cre?te.
 • [HLG1], [HLG2] ?i [HLG3] aplică o curbă Gamma cu acelea?i caracteristici, dar oferă un echilibru diferit între gama dinamică ?i reducerea zgomotului. Fiecare are un nivel de ie?ire video maxim diferit, după cum urmează: [HLG1]: aprox. 87%, [HLG2]: aprox. 95%, [HLG3]: aprox. 100%.

Black Gamma
Corectează gamma în zonele cu intensitate scăzută.
[Black Gamma] este fixat la „0” ?i nu poate fi ajustate atunci când [Gamma] este setat la [HLG], [HLG1], [HLG2], sau [HLG3].
Interval: Selectează intervalul de corecție. (Lat / Mediu / Îngust)
Nivel: Setează nivelul de corecție. (-7 (compresie maximă pentru negru) până la +7 (extindere maximă pentru negru))

Knee
Setează punctul de cotire și panta pentru compresia semnalului video pentru a preveni supra-expunerea prin limitarea semnalelor din zonele cu intensitate mare ale subiectului la intervalul dinamic al camerei.
[Knee] este dezactivat dacă [Mode] este setat la [Auto] când [Gamma] este setat la [Still], [Cine1], [Cine2], [ITU709(800%)], [S-Log2], [S-Log3], [HLG], [HLG1], [HLG2] sau [HLG3]. Pentru a facilita [Knee], setați [Mode] la [Manual].
Mod: Selectează setările automate/manuale.
 • Auto: Punctul de cotire și panta sunt setate automat.
 • Manual: Punctul de cotire și panta sunt setate manual.
Setare automată: Setări atunci când se selectează [Auto] pentru [Mode ].
 • Punct maxim: Setează punctul maxim al punctului de cotire. (90% până la 100%)
 • Sensibilitate: Setează sensibilitatea. (High/Mid/Low)
Manual Set: Setări atunci când se selectează [Manual] pentru [Mod].
 • Point: Setează punctul pentru genunchi. (75% până la 105%)
 • Pantă: Setează panta pentru genunchi. (-5 (ușoară) până la +5 (abruptă))

Mod culoare
Setează tipul și nivelul culorilor.
La [Color Mode], numai [BT.2020] ?i [709] sunt disponibile când [Gamma] este setat la [HLG], [HLG1], [HLG2], sau [HLG3].
Movie: Culorile adecvate dacă [Gamma] este setat la [Film].
Still: Culorile adecvate dacă [Gamma] este setat la [Still].
Cinema: Culorile adecvate dacă [Gamma] este setat la [Cine1] sau [Cine2].
Pro: Tonuri de culoare similare celor folosite de camerele profesionale Sony pentru a obține o calitate standard a imaginii (în combinație cu ITU709 gamma)
ITU709 Matrix: Culori corespunzătoare ITU709 standard (în combinație cu ITU709 gamma)
Black & White: Setează saturația la zero pentru înregistrarea de imagini alb-negru.
S-Gamut: Setare care pornește de la prezumpția că imaginile vor fi procesate după înregistrare. Se folosește atunci când [Gamma] este setat la [S-Log2].
S-Gamut3.Cine: Setare care pornește de la prezumpția că imaginile vor fi procesate după înregistrare. Se folosește atunci când [Gamma] este setat la [S-Log3]. Această setare vă permite să înregistra?i într-un spa?iu de culoare care poate fi u?or convertit pentru cinema digital.
S-Gamut3: Setare care pornește de la prezumpția că imaginile vor fi procesate după înregistrare. Se folosește atunci când [Gamma] este setat la [S-Log3]. Această setare vă permite să înregistra?i într-un spa?iu de culoare extins.
BT.2020: Ton de culoare standard atunci când [Gamma] este setat la [HLG], [HLG1], [HLG2], sau [HLG3].
709: Tonul de culoare când [Gamma] este setat la [HLG], [HLG1], [HLG2], sau [HLG3] ?i filmele sunt înregistrate cu HDTV color (BT.709).

Saturație
Setează saturația culorii. (între -32 și +32)

Fază culoare
Setează fază culoare. (între -7 și +7)

Adâncime de culoare
Setează adâncimea culorii pentru fiecare fază de culoare. Această funcție este mai eficientă pentru culorile cromatice și mai puțin eficientă pentru culorile acromatice. Culoarea devine mai profundă pe măsură ce măriți valoarea setării spre pozitiv și mai superficială pe măsură ce reduceți valoarea către negativ. Această funcție este eficientă chiar dacă setați [Mod culoare] la [Alb-negru].
[R] -7 (roșu deschis) până la +7 (roșu închis)
[G] -7 (verde deschis) până la +7 (verde închis)
[B] -7 (albastru deschis) până la +7 (albastru închis)
[C] -7 (cyan deschis) până la +7 (cyan închis)
[M] -7 (magenta deschis) până la +7 (magenta închis)
[Y] -7 (galben deschis) până la +7 (galben închis)

Detaliu
Setează elementele din [Detaliu].
Nivel: Setează nivelul [Detaliu]. (între -7 și +7)
Adjust: Următorii parametri pot fi selectați manual.
 • Mod: Selectează setarea automată/manuală. (Auto (optimizare automată) / Manual (Detaliile sunt setate manual.))
 • Balans V/H: Setează balansul vertical (V) și orizontal (H) pentru DETALIU. (-2 (limita verticală (V)) până la +2 (limita orizontală (H)))
 • Balans B/W: Selectează echilibrul pentru DETALIUL inferior (B) și DETALIUL superior (W). (Type1 (limita inferioară DETAIL (B)) până la Type5 (limita superioară DETAIL (W)))
 • Limită: Setează nivelul limită pentru [Detaliu]. (0 (Nivel limită inferior: limitare probabilă) până la 7 (Nivel limită superior: limitare puțin probabilă))
 • Crispning: Setează nivelul de claritate. (0 (nivel claritate superficială) până la 7 (nivel claritate profundă))
 • Detaliu lum. ridicată: Setează nivelul [Detaliu] în zonele de intensitate mare. (de la 0 la 4)

Pentru a copia setările în alt număr de profil de imagine
Pute?i copia setările profilului de imagine pentru un alt număr de profil de imagine.
MENU › (Camera Settings1) › [Picture Profile] › [Copy]

Pentru a reseta profilul de imagine la setările implicite.
Puteți reseta profilul de imagine la setările implicite. Nu puteți reseta toate setările profilului de imagine simultan.
MENU › (Camera Settings1) › [Picture Profile] › [Reset].

Notă

 • Deoarece parametrii sunt partajați pentru filme și fotografii, ajustați valoarea atunci când schimba?i modul de înregistrare de imagini.
 • Dacă realizați imagini RAW cu setările de înregistrare de imagini, următoarele setări nu vor fi aplicate.
  • Black Level
  • Black Gamma
  • Knee
  • Adâncime de culoare
 • Când [Setare înreg.] este [120p 100M]/[100p 100M] sau [120p 60M]/[100p 60M], [Gamma negru] este fixat la „0” și nu poate fi reglat.
 • Dacă schimbați valoarea [Gamma], se va modifica intervalul valorilor ISO disponibile.
 • Când folosiți S-Log2 sau S-Log3 gamma, zgomotul devine mai pronun?at, comparativ cu alte valori gamma. Dacă zgomotul este în continuare semnificativ chiar și după procesarea imaginilor, poate fi ameliorat prin înregistrarea de imagini cu o setare mai luminoasă. Cu toate acestea, intervalul dinamic se micșorează dacă înregistrați imagini cu o setare mai luminoasă. Este recomandat să verifica?i imaginea în prealabil cu o înregistrare de test când folosi?i S-Log2 sau S-Log3.
 • Setarea [ITU709(800%)] , [S-Log2] sau [S-Log3] poate provoca o eroare în configurația personalizată a balansului de alb. În acest caz, efectuați mai întâi setarea personalizată cu o valoare gamma diferită de [ITU709(800%)], [S-Log2]sau [S-Log3] apoi selecta?i din nou valoarea gamma [ITU709(800%)], [S-Log2] sau [S-Log3].
 • Setarea [ITU709(800%)], [S-Log2] sau [S-Log3]dezactivează setarea [Black Level].
 • Dacă seta?i [Slope] la +5 în [Manual Set] la [Knee], [Knee] va fi dezactivat.
 • S-Gamut, S-Gamut3.Cine și S-Gamut3 sunt spa?ii de culoare exclusive pentru Sony. Cu toate acestea, setarea S-Gamut a acestei camere nu acceptă întregul spa?iu de culoare S-Gamut; este o setare pentru a realiza o reproducere de culoare echivalentă cu S-Gamut.