Redarea imaginilor panoramice

Produsul derulează automat o imagine panoramică de la un capăt la celălalt.

  1. Apăsați butonul (Playback) pentru a comuta în modul de redare.
  2. Selecta?i imaginea panoramică care va fi redată folosind roti?a de control ?i apăsa?i pe centru pentru a începe redarea.

    • Pentru a întrerupe redarea, apăsați din nou pe centru.
    • Pentru a derula manual imaginile panoramice, apăsa?i pe tastele de sus/jos/dreapta/stânga în timpul pauzei.
    • Pentru a reveni la afișajul întregii imagini, apăsați butonul MENU.

Notă

  • Imaginile panoramice înregistrate cu ajutorul altor produse pot fi afișate cu dimensiuni diferite de dimensiunea reală sau pot fi derulate incorect.