Comutarea afișării pe ecran (în timpul filmărilor/în timpul redării)

Puteți modifica conținutul afișajului pe ecran.

 1. Apăsați pe butonul DISP (Display Setting).
  • Pentru a comuta informa?iile afi?ate pe vizor, apăsa?i pe butonul DISP în timp ce priviți în vizor.
  • De fiecare dată când apăsați pe butonul DISP, afișajul ecranului se modifică.
  • Conținutul afișat și poziția acestuia au exclusiv scop ilustrativ și pot diferi de afișajul efectiv.

  În timpul înregistrării (Monitorizare)

  Afișare toate info › No Disp. Info. › Histogram › Level › For viewfinder › Display All Info.

  În timpul înregistrării (Viewfinder)

  Level › No Disp. Info. › Histogram › Level

  În timpul redării (Monitor/Viewfinder)

  Display Info. › Histogram › No Disp. Info. › Display Info.

  • Dacă imaginea are o zonă supraexpusă sau subexpusă, sec?iunea corespunzătoare va clipi pe afi?ajul histogramă (avertizare de supraexpunere/subexpunere).
  • Setările pentru redare sunt, de asemenea, aplicate în [Auto Review].

Afișaj histogramă

O histogramă arată distribu?ia luminan?ei, afi?ând câ?i pixeli există în func?ie de luminan?ă. Arată mai întunecat spre stânga ?i mai luminos spre dreapta.

Histograma se modifică în func?ie de compensarea expunerii.

Un maxim al limitei din dreapta sau din stânga al histogramei indică faptul că imaginea are o zonă supraexpusă sau, respectiv, subexpusă. Nu pute?i corecta astfel de defecte utilizând un computer după înregistrare. Efectua?i compensarea expunerii înainte de înregistrare, dacă este necesar.

(A): Număr pixeli

(B): Brightness

Notă

 • Afi?ajul vizorului ?i afi?ajul monitorului pentru înregistrare pot fi setate separat. Priviți prin vizor pentru a configura setările de afișaj pentru vizor.
 • [Histogram] nu este afișat în timpul înregistrării de imagini panoramice.
 • Informa?iile din afi?ajul histogramă nu indică fotografia finală. Indică informa?ii despre imaginea afi?ată pe ecran. Rezultatul final depinde de valoarea diafragmei etc.
 • Afi?ajul histogramă este extrem de diferit între înregistrare ?i redare în următoarele cazuri:
  • Când se folose?te bli?ul
  • Când înregistra?i un subiect cu luminan?ă scăzută, cum ar fi o scenă pe timpul nop?ii
 • În modul film, [Pentru vizor] nu poate fi afișat.

Sugestie

 • Următoarele nu sunt afișate în cazul setărilor implicite.
  • Afișaj grafic
  • Monitor dezactivat
  • Afișare toate info (atunci când se utilizează vizorul)
  Pentru a modifica modurile de afi?aj care sunt comutate când apăsa?i pe butonul DISP, selecta?i MENU › (Camera Settings2) › [DISP Button] ?i schimba?i setarea.