Audio Level Display

Stabilește dacă se afișează nivelul audio pe ecran.

  1. MENU›(Camera Settings2) › [Audio Level Display]› setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Afișează nivelul audio.
Off:
Nu se afișează nivelul audio.

Notă

  • Nivelul audio nu este afișat în următoarele situații:
    • Dacă [Înregistrare audio] este setat pe [Dezactivat].
    • Dacă DISP (Display Setting) este setat la [No Disp. Info.].
    • În timpul înregistrării cu viteză ridicată a cadrelor
  • Nivelul audio este de asemenea afi?at în timp ce înregistra?i în modul standby în modul de înregistrare film.