Captură fotografie

Capturează o scenă aleasă dintr-un film pentru a o salva ca imagine statică. Mai întâi înregistrați un film, apoi puneți pauză în timpul redării pentru a captura momente importante care tind să fie omise când se înregistrează imagini statice și salvați-le ca imagini statice.

  1. Afi?a?i filmul pe care dori?i să-l captura?i ca imagine statică.
  2. MENU › (Playback) › [Photo Capture].
  3. Redați filmul și puneți pauză.
  4. Găsiți scena dorită folosind redarea cu încetinitorul înainte, redarea cu cu încetinitorul înapoi, afișează cadrul următor și afișează cadrul anterior și apoi opriți filmul.
  5. Apăsați (Photo Capture) pentru a captura scena aleasă.
    Scena este salvată ca imagine statică.