Redarea imaginilor statice

Sunt redate imaginile înregistrate.

  1. Apăsați butonul (Playback) pentru a comuta în modul de redare.
  2. Selectați imaginea cu ajutorul rotiței de control.
    • Imaginile fotografiate în modul de înregistrare continuă sau la interval sunt afi?ate ca un singur grup. Pentru a reda imaginile din grup, apăsați pe centrul rotiței de control.

Sugestie

  • Produsul creează un fișier bază de date cu imagini pe un card de memorie în vederea înregistrării și redării imaginilor. O imagine care nu este înregistrată în fișierul bază de date cu imagini nu poate fi redată corect. Pentru a reda imaginile înregistrate cu ajutorul altor dispozitive, înregistrați aceste imagini în baza de date cu imagini folosind funcțiile MENU › (Setup) › [Recover Image DB].
  • În cazul în care redați imaginile imediat după înregistrarea continuă de imagini, monitorul poate afișa o pictogramă care indică faptul că datele sunt în curs de scriere/numărul de imagini rămase pentru scriere. În timpul scrierii, unele funcții nu sunt disponibile.
  • De asemenea, pute?i mări o imagine atingând monitorul de două ori. În plus, ave?i posibilitatea să glisa?i ?i să muta?i pozi?ia mărită pe monitor. Seta?i [Touch Operation]la [On] în prealabil.