Utilizarea butonului Fn (Function) (meniul Func?ie)

Meniul Function este un meniu cu 12 func?ii care este afi?at în partea de jos a ecranului atunci când apăsa?i butonul Fn (Function) în modul de înregistrare. Puteți accesa mai rapid funcțiile utilizate mai frecvent, înregistrându-le în meniul funcțiilor.


Sugestie

 • Pute?i înregistra douăsprezece func?ii la meniurile Function pentru înregistrarea imaginilor statice ?i, respectiv, înregistrarea filmelor.
 • Pute?i reapela mai rapid func?iile utilizând func?ia Custom Key pentru a atribui funcțiile utilizate frecvent tastelor dorite, alături de meniul func?ional. Consulta?i func?iile corelate în sec?iunea „Subiect conex” din partea de jos a acestei pagini.
 1. Apăsa?i repetat pe butonul DISP de pe roti?a de control pentru a afi?a un mod al ecranului diferit de [For viewfinder], apoi apăsați butonul Fn (Function).

 2. Selectați funcția dorită apăsând pe săgețile sus/jos/stânga/dreapta de pe rotița de control.

 3. Selecta?i setarea dorită rotind rotița de control sau inelul de control și apăsați în centrul rotiței de control.

Pentru a regla setările de pe ecranele de setare dedicate

Selectați funcția dorită la pasul 2, după care apăsați în centrul rotiței de control. Se va deschide ecranul de setare dedicat funcției. Urmați ghidul de utilizare (A) pentru a regla setările.


Pentru a schimba func?iile în meniul func?ional (Function Menu Set.)

În continuare este prezentată procedura de modificare a [Drive Mode] în meniul func?ional pentru imagini statice la [Grid Line].

 • Pentru a modifica meniul func?ional pentru film, selecta?i un element de meniu al func?iei film în pasul 2.
 1. MENU › (Camera Settings2) › [Function Menu Set.].
 2. Selectați (Drive Mode) din cele douăsprezece elemente ale meniului func?ional pentru imagini statice, utilizând butonul de sus/jos/stânga/dreapta al roti?ei de control, apoi apăsați pe centru.
 3. Trece?i la ecranul [Display/Auto Review] utilizând butonul din stânga/dreapta al roti?ei de control. Apoi, selectați [Grid Line] și apăsați din centrul rotiței de control.
  • Se va afi?a (Grid Line) în fosta locație a (Drive Mode) din meniul funcțional.