USB Power Supply

Setează dacă se alimentează prin cablul Micro USB atunci când produsul este conectat la un computer sau la un dispozitiv USB.

  1. MENU › (Setare) › [USB Power Supply] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Produsul este alimentat printr-un cablu Micro USB atunci când produsul este conectat la un computer etc.
Off:
Produsul nu este alimentat printr-un cablu Micro USB atunci când produsul este conectat la un computer etc. Dacă utilizați adaptorul c.a. furnizat, produsul va fi alimentat chiar dacă se selectează [Dezactivat].


Opera?iuni disponibile în timpul alimentării cu energie prin intermediul unui cablu USB

Următorul tabel vă arată ce opera?iuni sunt disponibile/indisponibile în timpul alimentării cu energie prin intermediul unui cablu USB.
O bifă indică faptul că opera?iunea este disponibilă ?i „?” indică faptul că opera?iunea nu este disponibilă.

Operation Disponibil/indisponibil
Înregistrarea de imagini
Redarea imaginilor
Conexiune Wi-Fi/NFC/Bluetooth
Încărcarea unui acumulator ?
Pornirea camerei fără un acumulator introdus ?

Notă

  • Introduceți acumulatorul în produs pentru a-l alimenta prin cablul USB.