Pre-AF (fotografie)

Produsul reglează automat focalizarea înainte să apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos. În timpul opera?iunilor de focalizare, ecranul poate tremura.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Pre-AF] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Reglează focalizarea înainte să apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos.
Off:
Nu reglează focalizarea înainte să apăsați declanșatorul jumătate de cursă în jos.