Shutter AWB Lock (imagine statică)

Pute?i seta dacă să bloca?i sau nu echilibrul de alb atunci când apăsa?i pe butonul de declan?are când [White Balance] este setat la [Auto] sau [Underwater Auto].

Această func?ie previne modificările neinten?ionate ale echilibrului de alb în timpul înregistrării continue sau când înregistra?i cu butonul declan?ator apăsat jumătate de cursă în jos.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Shutter AWB Lock] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Shut. Halfway Down:
Blochează echilibrul de alb în timp ce butonul declan?ator este apăsat jumătate de cursă în jos în modul de reglare automată a echilibrului de alb. Echilibrul de alb este, de asemenea, blocat în timpul înregistrării continue.
Cont. Shooting:
Blochează echilibrul de alb la setarea din prima filmare în timpul înregistrării continue, chiar ?i în modul echilibrului automat de alb.
Off:
Operează cu echilibrul de alb normal automat.


Despre [AWB Lock Hold] ?i [AWB Lock Toggle]

De asemenea, puteți bloca echilibrul de alb în modul pentru echilibru de alb automat prin atribuirea opțiunilor [AWB Lock Hold] sau [AWB Lock Toggle] unei taste personalizate. Selecta?i MENU › (Camera Settings2) › Atribui?i [AWB Lock Hold] sau [AWB Lock Toggle] folosind [Custom Key]. Dacă apăsa?i pe tasta atribuită în timpul înregistrării, echilibrul de alb va fi blocat.
Func?ia [AWB Lock Hold] blochează echilibrul de alb prin oprirea reglării automate a balan?ei de alb în timp ce se apasă pe buton.
Func?ia [AWB Lock Toggle] blochează echilibrul de alb prin oprirea reglării automate a balan?ei de alb după ce se apasă pe buton o dată. Când apăsa?i din nou pe buton, blocajul AWB este eliberat.

  • Dacă dori?i să bloca?i echilibrul de alb în timpul realizării filmelor în modul de echilibru de alb automat, selecta?i MENU › (Camera Settings2) › Atribui?i [AWB Lock Hold] sau [AWB Lock Toggle] folosind [Custom Key].

Sugestie

  • Când înregistra?i cu bli?ul în timp ce echilibrul de alb automat este blocat, tonurile de culoare rezultate pot fi nenaturale deoarece echilibrul de alb a fost blocat înainte ca bli?ul să fie emis. În acest caz, setați [Shutter AWB Lock] la [Off] sau [Cont. Shooting] ?i nu utiliza?i func?ia [AWB Lock Hold] sau func?ia [AWB Lock Toggle] când înregistra?i. Alternativ, seta?i [White Balance] la [Flash].