Face Registration (Delete)

Șterge o față înregistrată.

  1. MENU › (Camera Settings1) › [Face Registration] › [Delete].
    Dacă selectați [Ștergere toate], puteți șterge toate fețele înregistrate.

Notă

  • Dacă executați [Ștergere], datele pentru fața înregistrată vor rămâne în produs. Pentru a șterge datele aferente fețelor înregistrate din produs, selectați [Delete All].