Marker Settings (film)

Setează marcajele afișate în timpul filmării.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Marker Settings] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Centru:
Setează dacă se afișează sau nu marcajul central în centrul ecranului de înregistrare.
[Off]/[On]
Aspect:
Setează afișajul marcajului de aspect.
[Off]/[4:3]/[13:9]/[14:9]/[15:9]/[1.66:1]/[1.85:1]/[2.35:1]
Zonă siguranță:
Setează afișajul zonei de siguranță. Acesta devine intervalul standard care poate fi recepționat de un televizor general.
[Off]/[80%]/[90%]
Cadru de ghidare:
Stabilește dacă se afișează sau nu cadrul de ghidare. Puteți verifica dacă subiectul este la nivelul solului sau perpendicular pe acesta.
[Off]/[On]

Sugestie

  • Puteți afișa câteva marcaje simultan.
  • Așezați subiectul în punctul de încrucișare al [Cadru de ghidare] pentru a crea o compoziție echilibrată.