Redarea imaginilor pe Ecranul Index Imagine (Image Index)

Puteți afișa imagini multiple simultan în modul de redare.

  1. Glisați clapeta W/T (zoom) către W în timpul redării imaginii.
  2. Selecta?i imaginea apăsând pe tasta de sus/jos/dreapta/stânga rotiței de control sau rotind rotița de control.

Puteți schimba numărul de imagini care să fie afișate

MENU › (Playback) › [Image Index] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

9 imagini/25 de imagini


Pentru a reveni la redarea unei singure imagini

Selectați imaginea dorită, după care apăsați pe centrul roti?ei de control.

Pentru a afișa rapid o imagine dorită

Selectați bara din stânga ecranului cu indexul de imagine cu ajutorul rotiței de control, după care apăsați pe tastele sus/jos de pe rotița de control. În timp ce bara este selectată, puteți afișa ecranul cu calendar sau ecranul de selectare de foldere apăsând pe centru. În plus, puteți comuta Modul de vizualizare dacă selectați o pictogramă.