Temp. oprire auto.

Setează temperatura la care camera se opre?te automat în timpul înregistrării de imagini. Când este setată la [High], pute?i continua să înregistra?i chiar ?i atunci când temperatura camerei devine mai ridicată decât în mod normal.

  1. MENU › (Setup) › [Auto Power OFF Temp.] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Standard:
Setează temperatura standard pentru ca, camera să se oprească.
Ridicat:
Setează temperatura la care camera se opre?te la o valoare mai mare decât [Standard].

Note când [Auto Power OFF Temp.] este setat la [High]

  • Nu înregistra?i în timp ce țineți camera în mână. Folosi?i un trepied.
  • Utilizarea camerei în timp ce o ?ine?i în mână pentru o perioadă lungă de timp poate provoca arsuri la temperatură scăzută.

Durată de înregistrare continuă pentru filme atunci când [Auto Power OFF Temp.] este setat la [High]

Intervalul de timp disponibil pentru înregistrarea continuă a filmelor este următorul atunci când camera înregistrează cu setările implicite după oprirea alimentării pentru o perioadă de timp. Valorile următoare indică durata de înregistrare continuă de la pornirea înregistrării până la oprirea acesteia.

Temperatură ambientală: 20 °C (68 °F)
Durata de înregistrare continuă de filme (HD): Aprox. 30 de minute
Durata de înregistrare continuă de filme (4K): Aprox. 30 de minute
Temperatură ambientală: 30 °C (86 °F)
Durata de înregistrare continuă de filme (HD): Aprox. 30 de minute
Durata de înregistrare continuă de filme (4K): Aprox. 30 de minute
Temperatură ambientală: 40 °C (104 °F)
Durata de înregistrare continuă de filme (HD): Aprox. 20 de minute
Durata de înregistrare continuă de filme (4K): Aprox. 20 de minute

HD: XAVC S HD (60p 50M/50p 50M, când camera nu este conectată prin Wi-Fi)

4K: XAVC S 4K (24p 60M/25p 60M, când camera nu este conectată prin Wi-Fi)

Notă

  • Chiar dacă [Auto Power OFF Temp.] este setat la [High], în func?ie de condi?iile sau de temperatura camerei, timpul de înregistrare pentru filme nu se poate modifica.