Încărcare prin conectarea la computer

Acumulatorul poate fi încărcat prin conectarea camerei la un computer cu ajutorul cablului Micro USB.

  1. Opriți produsul și conectați-l la terminalul USB al computerului.

Notă

  • Atunci când produsul este conectat la un computer laptop care nu este conectat la o sursă de alimentare, bateria laptopului se descarcă rapid. Nu lăsați produsul conectat la laptop mult timp.
  • Nu porniți/opriți sau reporniți computerul sau nu scoateți computerul din modul de repaus după stabilirea conexiunii USB între computer și cameră. Acest lucru poate provoca o defecțiune. Înainte de pornirea/oprirea sau repornirea computerului sau scoaterea computerului din modul de repaus, deconectați camera de la computer.
  • Nu se garantează funcționarea corespunzătoare pentru toate tipurile de computere.
  • Încărcarea nu este garantată în cazul în care se utilizează un computer personalizat, modificat sau un computer conectat printr-un hub USB.
  • Camera poate să nu funcționeze corect dacă se folosesc simultan și alte dispozitive USB.