SteadyShot (film)

Setează efectul [SteadyShot] atunci când înregistrați filme. Dacă setați efectul [SteadyShot] pe [Dezactivat] atunci când folosiți un trepied (comercializat separat), veți obține o imagine naturală.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [SteadyShot] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Activ inteligent:
Asigură un efect SteadyShot mai puternic decât [Activ].
Activ:
Asigură un efect SteadyShot mai puternic.
Standard:
Reduce tremurul camerei în condiții stabile de filmare.
Off:
Nu se utilizează [SteadyShot].

Notă

  • Dacă modificați setarea pentru [SteadyShot], unghiul de vizualizare se va modifica.
  • [Intelligent Active] nu poate fi selectată când [File Format] este setat la [XAVC S 4K].