File/Folder Settings (imagine statică)

Setează numele fișierelor pentru înregistrarea imaginilor statice și specifică folderele pentru stocarea imaginilor statice înregistrate.

  1. MENU › (Setup) › [File/Folder Settings] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

File Number:
Pute?i seta modul de atribuire a numerelor de fi?iere la imagini statice.
[Series]: Nu resetează numerele de fi?iere pentru fiecare folder.
[Reset]: Resetează numerele de fi?iere pentru fiecare folder.
Set File Name:
Puteți specifica primele trei caractere din numele fișierului.
Select REC Folder:
Selectează folderul în care sunt stocate imaginile când [Folder Name] este setat la [Standard Form].
New Folder:
Creează un folder nou în care vor fi stocate imaginile statice. Se va crea un folder nou numerotat cu numărul folderului anterior + 1.
Folder Name:
Pute?i seta modul de alocare a numelor de folder.
[Standard Form]: Folderele sunt denumite „numărul folderului + MSDCF”.
Exemplu: 100MSDCF
[Date Form]: Folderele sunt denumite „numărul folderului + Y (ultima cifră a anului)/MM/DD”.
Exemplu: 10090405 (Număr folder: 100; data: 04/05/2019)

Notă

  • Se vor folosi numai majuscule, numere ?i sublinieri pentru[Set File Name]. Totuși, nu se pot folosi sublinieri pentru primul caracter.
  • Cele trei caractere specificate folosind [Set File Name] se aplică numai fi?ierelor înregistrate după efectuarea configurării.
  • Când [Folder Name] este setat la [Date Form], nu pute?i selecta folderul în care sunt stocate fi?ierele.
  • Se poate crea automat un nou folder dacă înregistra?i imagini utilizând un card de memorie care a fost utilizat într-un alt dispozitiv.
  • Într-un folder pot fi stocate în total până la 4.000 de imagini. Dacă se depășește capacitatea folderului, se poate crea automat un folder nou.