Adăugare element

Pute?i înregistra elementele de meniu dorite la (My Menu) la MENU.

  1. MENU › (My Menu) › [Add Item].
  2. Selecta?i un element pe care dori?i să îl adăuga?i la (My Menu) folosind tastele sus/jos/stânga/dreapta de pe roti?a de control.
  3. Selectați o destinație folosind tastele sus/jos/stânga/dreapta de pe roti?a de control.

Sugestie

  • Pute?i adăuga până la 30 de elemente la (My Menu).

Notă

  • Nu pute?i adăuga următoarele elemente la (My Menu).
    • Orice element din MENU › Playback)
    • [View on TV]