Enlarge Initial Position

Setează poziția inițială atunci când se mărește o imagine în timpul redării.

  1. MENU › (Playback) › [Enlarge Initial Position] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Poziție focalizată:
Mărește imaginea din punctul de focalizare în timpul înregistrării.

Centru:
Mărește imaginea din centrul ecranului.