Specificarea imaginilor care vor fi imprimate (Specify Printing)

Puteți preciza în avans pe cardul de memorie ce imagini statice doriți să imprimați mai târziu. Pictograma (ordine de imprimare) va fi afișată pe imaginile specificate. DPOF se referă la „Digital Print Order Format”.
Setarea DPOF va fi păstrată după imprimarea imaginii. Vă recomandăm să revoca?i această setare după imprimare.

  1. MENU › Playback) › [Specify Printing] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Imagini multiple:

Selectează imaginile în vederea comenzii de imprimare.

(1) Selectați o imagine și apăsați pe centrul rotiței de control. Marcajul este afișat în caseta de selectare. Pentru a revoca selecția, apăsați pe centru din nou și ștergeți marcajul .

(2) Repetați pasul (1) pentru a imprima alte imagini. Pentru a selecta toate imaginile de la o anumită dată sau într-un anumit fi?ier, bifa?i caseta de selectare pentru dată sau fi?ier.

(3) MENU › [OK].

Revocare toate:
Elimină toate marcajele DPOF.
Setare imprimare:
Setează dacă se va imprima data pe imaginile înregistrate cu marcaje DPOF.
  • Pozi?ia sau dimensiunea datei (în interiorul sau în exteriorul imaginii) poate diferi în func?ie de imprimantă.

Notă

  • Nu puteți adăuga marcajul DPOF pentru următoarele fișiere:
    • Imagini în format RAW
  • Numărul de copii este imposibil de specificat.
  • Unele imprimante nu acceptă func?ia de imprimare a datei.