Setări PC Remote : Salv. imag. RAW+J PC

Selectează tipul de fi?ier pentru ca imaginile să fie transferate pe computer în modul de filmare PC Remote.
Când înregistra?i imagini statice utilizând PC Remote, aplica?ia de pe computer nu afi?ează imaginea până când aceasta nu a fost transferată complet. Atunci când înregistra?i în RAW + JPEG, pute?i mări viteza de procesare a afi?ajului transferând numai imagini JPEG în loc să transfera?i atât imagini RAW, cât ?i JPEG.

*PC Remote: Utilizează Imaging Edge (Remote) pentru a controla produsul de pe un computer, inclusiv func?ii ca înregistrarea ?i stocarea imaginilor pe computer.

  1. MENU › (Setup) › [PC Remote Settings] › [RAW+J PC Save Img] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

RAW & JPEG:
Transferă fi?ierele RAW ?i JPEG pe computer.
JPEG Only:
Transferă numai fi?iere JPEG pe computer.
RAW Only:
Transferă numai fi?ierele RAW pe computer.

Notă

  • [RAW+J PC Save Img] poate fi setat numai când [File Format] este setat la [RAW & JPEG].