Metering Mode

Selectează modul de măsurare care stabilește porțiunea din ecran care va fi măsurată pentru a determina expunerea.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [Metering Mode] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Multi:
Măsoară lumina din fiecare zonă, împărțind suprafața totală în mai multe zone și determină expunerea corectă a întregului ecran (Măsurare cu șabloane multiple).
Centru:
Măsoară luminozitatea medie a întregului ecran, în timp ce accentuează zona centrală a ecranului (Măsurare ponderată central).
Spot:
Măsoară numai în interiorul cercului de contorizare. Acest mod este potrivit pentru măsurarea luminii pe o parte specificată a întregului ecran. Dimensiunea cercului de contorizare poate fi selectată din [Spot: Standard] și [Spot: Large]. Pozi?ia cercului de contorizare depinde de setarea pentru [Spot Metering Point].
Entire Screen Avg.:
Măsoară luminozitatea medie a întregului ecran. Expunerea va fi stabilă chiar dacă compozi?ia sau pozi?ia subiectului se schimbă.
Highlight:
Măsoară luminozitatea în timp ce accentuează zona eviden?iată de pe ecran. Acest mod este potrivit pentru fotografierea subiectului evitând în acela?i timp supraexpunerea.

Sugestie

 • Când se selectează [Spot] ?i [Focus Area] este setat fie la [Flexible Spot], [Expand Flexible Spot], [Tracking: Flexible Spot] sau [Tracking: Expand Flexible Spot] în timp ce [Spot Metering Point] este setat la [Focus Point Link], punctul de măsurare punctuală poate fi coordonat cu zona de focalizare.
 • Când se selectează [Multi] ?i [Face Priority in Multi Metering] este setat la [On], camera măsoară luminozitatea pe baza unor fe?e detectate.
 • Când [Metering Mode] este setat la [Highlight] și func?ia [D-Range Optimizer] sau [Auto HDR] este activată, luminozitatea ?i contrastul vor fi corectate automat împăr?ind imaginea în zone mici ?i analizând contrastul luminii ?i al umbrelor. Efectua?i setările conform circumstan?elor de înregistrare.

Notă

 • [Metering Mode] este blocat la [Multi] în următoarele moduri de înregistrare:
  • [Auto inteligent]
  • [Auto superior]
  • [Selectare scenă]
  • Alte funcții zoom, diferite de zoomul optic
 • În modul [Highlight], subiectul poate fi întunecat dacă există o parte mai luminoasă pe ecran.