Copyright Info

Scrie informa?ii privind drepturile de autor pe imaginile statice.

  1. MENU › (Setup) › [Copyright Info] › setarea dorită.
  2. Dacă selectați [Set Photographer] sau [Set Copyright], pe ecran apare o tastatură. Introduceți numele dorit.

Detaliile elementelor din meniu

Sc. Info dr. autor:
Setează dacă se scriu informații privind drepturile de autor. ([Activat]/[Dezactivat])
  • Dacă selectați [Activat], va apărea o pictogramă pe ecranul de înregistrare.
Setare nume fotograf:
Setează numele fotografului.
Set. dețin. dr. autor:
Setează numele deținătorului drepturilor de autor.
Disp. Copyright Info:
Afișează informațiile curente privind drepturile de autor.

Notă

  • Puteți introduce doar caractere alfanumerice și simboluri pentru [Set Photographer] și [Set Copyright]. Puteți introduce până la 46 de litere.
  • O pictogramă apare în timpul redării imaginilor cu informații privind drepturile de autor.
  • Pentru a preîntâmpina utilizarea neautorizată a [Copyright Info], asigurați-vă că eliminați coloanele [Set Photographer] și [Set Copyright] înainte de a împrumuta sau preda camera.
  • Sony nu răspunde pentru probleme sau daune rezultate din utilizarea [Copyright Info].