Scriere dată (imagine statică)

Stabilește dacă se înregistrează data fotografierii pe imaginea statică.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Write Date] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

On:
Înregistrează o dată de înregistrare.
Off:
Nu se înregistrează o dată de fotografiere.

Notă

  • Dacă înregistrați imagini cu data, nu veți putea șterge data din imagini mai târziu.
  • Datele sunt imprimate dublu dacă setați produsul să imprime date atunci când imprimați imagini folosind PC-uri sau imprimante.
  • Ora de înregistrare a imaginii nu poate fi suprapusă pe imagine.
  • [Write Date] nu este disponibil pentru imaginile în format RAW.