Comutare între imagini statice și filme (View Mode)

Setează modul de vizualizare (metoda de afișare a imaginilor).

  1. MENU › Playback) › [View Mode] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Vizualizare dată:
Afișează imaginile grupate în funcție de dată.
Viz. folder(im. statice):
Afișează doar imaginile statice.
AVCHD View:
Afișează doar filmele în format AVCHD.
XAVC S HD View:
Afișează doar filmele în format XAVC S HD.
XAVC S 4K View:
Afișează doar filmele în format XAVC S 4K.