HDR auto

Filmează trei imagini folosind diferite expuneri ?i combină imaginile cu expunerea corectă, păr?ile luminoase ale unei imagini subexpuse ?i păr?ile întunecate ale unei imagini supraexpuse pentru a crea imagini cu o gamă mai mare de grada?ie (Interval dinamic ridicat). Se înregistrează o imagine cu expunerea corectă și o imagine suprapusă.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [DRO/Auto HDR] › [Auto HDR].
 2. Selectați setarea dorită cu ajutorul tastelor din stânga/dreapta de pe rotița de control.

Detaliile elementelor din meniu

Auto HDR: Exposure Diff. Auto:
Corectează automat luminozitatea.
Auto HDR: Exposure Diff. 1,0 EV ? Auto HDR: Exposure Diff. 6.0EV:
Setează diferența de expunere, pe baza contrastului subiectului. Selectați nivelul de optimizare de la 1,0 EV (slab) la 6,0 EV (puternic).
De exemplu, dacă setați valoarea expunerii la 2,0 EV, se vor compune trei imagini cu următoarele niveluri de expunere: -1,0 EV, expunerea optimă și +1,0 EV.

Sugestie

 • Declan?atorul se eliberează de trei ori pentru o înregistrare. Acordați atenție următoarelor aspecte:
  • Utilizați această funcție dacă subiectul este nemișcat sau lumina nu licăre.
  • Nu modificați compoziția înainte de înregistrarea imaginii.

Notă

 • Această func?ie nu este disponibilă când [File Format] este[RAW] sau [RAW & JPEG].
 • [Auto HDR] nu este disponibil în următoarele moduri de înregistrare:
  • [Auto inteligent]
  • [Auto superior]
  • [Panor. prin balans]
  • [Selectare scenă]
 • Func?ia [Auto HDR] nu este disponibilă în următoarele situații:
  • Când este selectată func?ia [Multi Frame NR].
  • Când [Picture Effect] are o setare diferită de [Off].
  • Când [Picture Profile] are o setare diferită de [Off].
 • Nu puteți începe următoarea înregistrare de imagine până nu se finalizează procesul de capturare după fotografiere.
 • Este posibil să nu obțineți efectul dorit în funcție de diferența de luminanță a unui subiect și de condițiile de înregistrare de imagini.
 • Dacă folosiți blițul, această funcție are un efect nesemnificativ.
 • Atunci când contrastul scenei este scăzut sau când intervine tremurul produsului sau subiectul este neclar, este posibil să nu puteți obține imagini HDR de calitate. va fi afi?at pe imaginea înregistrată pentru a vă informa atunci când camera detectează o neclaritate a imaginii. Modificați compoziția sau înregistrați din nou imaginea cu atenție, pentru a evita neclaritatea imaginii, după cum este necesar.