Calitate(Dual Rec)

Selectează calitatea imaginilor statice de înregistrat în timpul înregistrării filmelor.

  1. MENU › (Camera Settings2) › [Quality(Dual Rec)] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Extra fin/Fin/Standard