High ISO NR (fotografie)

Atunci când înregistrați imagini cu o sensibilitate ISO mare, produsul reduce zgomotul care este mai evident atunci când sensibilitatea produsului este mare.

 1. MENU › (Camera Settings1) › [High ISO NR] › setarea dorită.

Detaliile elementelor din meniu

Normal:
Activează reducerea normală a zgomotului la valori ISO mari.
Redus:
Activează reducerea moderată a zgomotului la valori ISO mari.
Off:
Nu se activează reducerea zgomotului la valori ISO mari. Selectați această opțiune pentru a prioritiza temporizarea înregistrării de imagini.

Notă

 • [High ISO NR] este fixat la [Normal] în următoarele moduri de înregistrare a imaginilor:
  • [Auto inteligent]
  • [Auto superior]
  • [Selectare scenă]
  • [Panor. prin balans]
 • Când [File Format] este setat la [RAW], această func?ie nu este disponibilă.
 • [High ISO NR] nu func?ionează pentru imaginile RAW când [File Format] este [RAW & JPEG].